Slika Milorad Janković
Rezultati drugog kolokvijuma iz građanskog procesnog prava
napisao/la Milorad Janković - sreda, 19. decembar 2018., 10:59
 

REZULTATI

drugog kolokvijuma iz predmeta Građansko procesno pravo

održanog dana 18. 12. 2018.

Red. br. Ime i prezime Broj bodova
1. Nikola Jović nije položio
2. Dragan Đorđić 27
3. Almir Alić 28
4. Vesna Šekerović 24
5. Gorica Marinković 18
6. Ivana Starčević nije položila
7. Aleksandra Abadžić 22
8. Velimir Maksimović 27
9. Neda Milošević 28
10. Danijela Đumić 28
11. Marko Taborin 20
12. Slaviša Tanić 20
13. Kristina Bilanović 30
14. Nikolina Šiljegović 26