Slika Aleksandar Sandro Cvetković
Kolokvijum 2 (2018/2019)
napisao/la Aleksandar Sandro Cvetković - utorak, 4. decembar 2018., 11:18
 

Kolokvijum 2 iz predmeta Projektovanje informacionih sistema održaće se u utorak 18.12.2018. godine od 10:00 časova.

Kolokvijum se sastoji iz teorijskog e-testa (15 bodova) i izrade praktičnog zadatka na kolokvijumu (15 bodova).

Napomene:

1) Priprema teorijskog e-testa vrši se na osnovu prezentacija PREDAVANJA za teme 07-11 i dopunske literature, a mogu se koristiti i okvirna pitanja za proveru.

2) Priprema za izradu praktičnog zadatka za kolokvijum 2 vrši se na osnovu materijala prezentacija VEŽBI za teme 07-11, koje sadrže rešene primere zadataka po temama, kao i  primera kolokvijuma 2 (u sistemu Visual Studio).