Slika Milorad Janković
Rezultati prvog kolokvijuma iz Građanskog procesnog prava
napisao/la Milorad Janković - utorak, 13. novembar 2018., 12:18
 
Red. br. Ime i prezime Broj bodova
1. Dragan Đorđić 25
2. Nikolina Šiljegović NP
3. Marko Taborin 16 (UP)
4. Željana Perić 11 (UP)
5. Danilo Trakilović 24
6. Slaviša Tanić 16 (UP)
7. Mladen Ristić 20
8. Aleksandra Abadžić 20
9. Neda Milošević 21
10. Vesna Šekerović 19
11. Nikola Jović NP
12. Kristina Bilanović 27
13. Velimir Maksimović 22
14. Slavica Gligorić NP
15. Danijela Đumić 21