Slika Igor Drinić
Rezultati prvog kolokvijuma
napisao/la Igor Drinić - ponedeljak, 26. novembar 2018., 09:24
 

U prilogu šaljem tabelu sa rezultatima prvog kolokvijuma.

Ukoliko neko želi da pregleda svoj rad, ili je nezadovoljan zbirom bodova, može da mi piše na mail (idrinic@sinergija.edu.ba) ili da mi se obrati na predavanjima ili u terminu konsultacija.

Naknadni termin:

Zagorka Nikolić         - 15

Marijana Todorović - 14

Ilinka Vukić               - 13