Slika Nataša Simeunović
Zbirni pregled poena ostvarenih kroz predispitne obaveze
napisao/la Nataša Simeunović - petak, 8. jun 2018., 12:33
 
Zbirni pregled poena ostvarenih kroz predispitne obaveze iz predmeta Računovodstvo


Fakultet za poslovnu ekonomiju - 240 ECTS
I godina, Poslovna ekonomija


r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Ukupno
1 Radikić Dejan 2014/110141 ne 0
2 Bandović Izet 2016/110542 ne 0
3 Čeliković Adnan 2017/110014 ne 0
4 Čeliković Ema 2017/110022 ne 0
5 Stevanović Jelena 2017/110080 ne 21 26 4 5 56
6 Milinković Aleksandra 2017/110098 ne 0
7 Maksimović Dragana 2017/110112 ne 0 uslov 3 3
8 Zvizdić Alen 2017/110149 ne 0
9 Tanasić Mirjana 2017/110165 da 2 2
10 Dragićević Želјko 2017/110183 ne 28 28 5 5 66
11 Handalić Amra 2017/110203 da 22 28 2 52
12 Lukić Nikola 2017/110235 ne 0
13 Kiš Maria - Elena 2017/110242 ne 0
14 Lazarević Dalibor 2017/110257 ne 21 23 5 5 54
15 Gajić Goran 2017/110300 ne 0
16 Redžić Meliha 2017/110316 ne 0
17 Simić Milun 2017/110328 ne 0
18 Kaldesić Zorana 2017/110337 ne 0
19 Glibo Stefan 2017/110359 ne uslov 0 4 3
20 Vlačić Danijela 2017/110371 ne uslov 18 3 2
21 Ćišija Amra 2017/110385 ne 0
22 Grujanić Nikola 2017/110392 ne 28 28 4 5 65
23 Spahić Semir 2017/110407 da 0
24 Jerinić Predrag 2017/110411 ne 24 29 4 3 60
25 Pantić Ognjen 2017/110424 da 0
26 Duraković Merka 2017/110430 ne 0
27 Pelemiš Aleksa 2017/110469 ne 0 20 4 3 27
28 Ostojić Stevo 2017/110482 ne 0