FNS
Rezultati predispitnih aktivnosti u školskoj 2017/2018. godini
napisao/la Siniša Janković - petak, 8. jun 2018., 11:39
 
R.B. Broj indeksa Prezime Ime K1 K2 P/S/A Ukupno poena
1 2017110046 Andrić Tijana 17 18 2 37
2 2017110131 Babić Bojan 20 22 3 45
4 2017310088 Barbulić Jovica 17 17 34
5 2017110274 Bogićević Danijela 28 25 53
6 2017110183 Dragićević Željko 28 17 6 51
7 2017110177 Gavrić Nikola 27 17 2 46
8 2017110359 Glibo Stefan 18 17 10 45
9 2017310026 Golić Vedran 21 17 3 41
10 2017110392 Grujanić Nikola 26 25 10 61
11 2017110203 Handalić Amra 18 25 43
12 2017110120 Ivanović Željana 19 22 5 46
13 2017110453 Janković Aleksandar 23 17 40
14 2017310074 Janković Lidija 18 18 36
15 2017110411 Jerinić Predrag 30 28 10 68
16 2017110067 Krstić Dejan 10 3 13
17 2016110087 Krstić Bojan 18 20 38
18 2017110344 Kurtalić Ajla 7 7
19 2017110257 Lazarević Dalibor 26 18 10 54
20 2017110112 Maksimović Dragana 7 7
21 2017310019 Mićić Dragan 19 20 5 44
22 2017310222 Mihajlović Svetislav 19 5 24
23 2017110033 Milanović Vladan 17 18 3 38
24 2017310100 Mustafagić Aldijana 20 21 41
25 2017110469 Pelemiš Aleksa 18 2 20
26 2017110316 Redžić Meliha 27 25 52
27 2017110288 Ružić Danijela 17 17
28 2017110154 Skočo Dijana 25 25
29 2017110080 Stevanović Jelena 19 22 10 51
30 2017110196 Stević Miloš 20 21 10 51
31 2017110261 Stojanović Sanja 24 23 47
32 2017110203 Tutundžić Zlatan 20 24 1 45
33 2017110371 Vlačić Danijela 13 2 15
34 2017110371 Vlačić Danijela 17 18 3 38
35 2017310233 Vladić Verica 24 24