FNS
Rezultati popravnog I i II kolokvijuma, 05-06-18
napisao/la Siniša Janković - utorak, 5. jun 2018., 08:40
 
DRUGI KOLOKVIJUM
R.B. Indeks Ime Prezime Poena
1 2017110392 Nikola Grujanić 23
2 2017110131 Bojan Babić 22
3 2017310100 Aldijana Mustafagić 21
4 2017310019 Dragan Mićić 20
5 2017310222 Svetislav Mihajlović 19
6 2017310074 Lidija Janković 18
7 2017110371 Danijela Vlačić 18
8 2017110046 Tijana Andrić 18
9 2017110112 Dragana Maksimović 11
10 2017110154 Dijana Skočo 11
11 2017310233 Verica Vladić 11
12 2017110067 Dejan Krstić 9
13 2017310088 Jovica Barbulić 8
14 2017310116 Vedrana Mihajlović 8
15 2017310128 Marija Stanojević 3
PRVI KOLOKVIJUM
R.B. Indeks Ime Prezime Poena
1 2017110183 Željko Dragićević 28
2 2017110177 Nikola Gavrić 27
3 2017110392 Nikola Grujanić 26
4 2017110154 Dijana Skočo 25
5 2017310233 Vladić Verica 24
6 2017110131 Bojan Babić 20
7 2017310019 Dragan Mićić 19
8 2017110080 Jelena Stevanović 19
9 2017110120 Željana Ivanović 19
10 2017310074 Lidija Janković 18
11 2017310088 Jovica Barbulić 17
12 2017110371 Danijela Vlačić 17
13 2017110046 Tijana Andrić 17
14 2017310222 Svetislav Mihajlović 11
15 2017110288 Danijela Ružić 11
16 2017310116 Vedrana Mihajlović 9
17 2017310128 Marija Stanojević 8
18 2017110112 Dragana Maksimović 7
19 2017110067 Dejan Krstić 7