FNS
Rezultati II kolokvijuma 22-05-18
napisao/la Siniša Janković - četvrtak, 24. maj 2018., 10:52
 

R.b.

Broj indeksa

Prezime

Ime

Broj poena

POLOŽILI:

1.

110411/17

JERINIĆ

Predrag

30

2.

110359/17

GLIBO

Stefan

30

3.

210243/16

MIRKOVIĆ

Duško

27

4.

210533/16

OMERBEGIĆ

Safet

26

5.

110203/17

HANDALIĆ

Amra

25

6.

110469/17

PELEMIŠ

Aleksa

25

7.

210270/16

RADOJIČIĆ

Vesna

25

8.

110574/16

VUKOVIĆ

Andrijana

24

9.

110060/16

ĐUKIĆ

Zorica

24

10.

210338/16

TRNOVAC

Jovana

24

11.

110284/16

LUKIĆ

Marija

23

12.

110080/17

STEVANOVIĆ

Jelena

23

13.

210052/18

ZARIĆ

Marijana

23

14.

210145/16

NEŠKOVIĆ

Radan

23

15.

110463/16

GRUBAČIĆ

Željka

23

16.

110104/16

STUPAR

Dejan

23

17.

210150/16

STANIĆ

Jelena

22

18.

210068/16

RUŽIČIĆ

Maja

22

19.

210477/16

BEROVIĆ

Stefan

22

20.

110392/17

GRUJANIĆ

Nikola

22

21.

120071/17

PANTIĆ

Jovan

21

22.

110056/16

MITIĆ

Tamara

21

23.

110094/16

JUGOVIĆ

Danijela

21

24.

110324/16

MILOVANOVIĆ

Miljan

21

25.

210301/16

RAKIĆ

Mićo

21

26.

210197/16

ERIĆ

Vladana

21

27.

110250/17

SIMIĆ

Kristina

20

28.

210047/16

GAJIĆ-PETROVIĆ

Braco

20

29.

110257/17

DALIBOR

Lazarević

18

30.

210236/16

ĐOKIĆ

Branimir

18

31.

110183/17

DRAGUTINOVIĆ

Željko

18

32.

110307/16

PETROVIĆ

Dejan

17

33.

210505/16

LUKIĆ

Miloš

17

34.

220034/17

JEVTIĆ

Milorad

17

35.

210099/16

JOKANOVIĆ

Dragan

17

36.

210412/16

BOGOLJUB

Sando

17

37.

210075/16

DOKIĆ

Dragan

17

38.

210081/16

TERZIĆ

Ognjen

17

NISU POLOŽILI:

39.

210262/16

JEVRIĆ

Damjan

 

40.

110232/16

JOVIČIĆ

Jelena

41.

210449/16

PANTIĆ

Aleksandar

42.

210580/16

BOŠKOVIĆ

Nemanja

43.

210184/16

JEVTIĆ

Ljeposava

44.

210258/16

ARNAUTOVIĆ

Amel

45.

110371/17

VLAČIĆ

Danijela

46.

110112/17

MAKSIMOVIĆ

Dragana

47.

220010/17

ELEZ

Petar