Slika Vladislav Miškovic
Kolokvijum 2 i popravni kolkvijuma 1 2017/2018
napisao/la Vladislav Miškovic - ponedeljak, 21. maj 2018., 07:21
 

Kolokvijum 2 i popravni kolkvijuma 1 iz predmeta Multimedija održaće se u utorak 22.05.2018 od 10,00 u ElU3 prema sledećem rasporedu:

Kolokvijum 2
- 10,00-10,15 u ElU3 - teorijski e-test kolokvijuma 2
- 10,15-12,30 - praktični zadatak kolokvijuma 2 (Veb sajt) i dodatni zadatak (Javascript) za studente W&T programa

Popravni kolokvijuma 1
- 13,00-13,15 teorijski e-test
- 13,15-14,30 praktični zadatak (video).

Osnovna literatura za pripremu kolokvijuma su:
1. Prezentacije predavanja, zaključno s temom 11
2. Udžbenik Multimedija, izdanje 2015, do poglavlja 10
3. Materijali s vežbi (primeri i tipski zadaci).