Slika Vladislav Miškovic
Kolokvijum 1 2017/2018
napisao/la Vladislav Miškovic - subota, 31. mart 2018., 09:23
 

Prvi kolokvijum iz predmeta Multimedija održaće se u utorak 03.04.2018. godine u ElU3 od 10,00 prema rasporedu:
10,00-10,30 - teorijski e-test
10,30-12,30 - praktični zadatak (izrada video materijala).

- literatura za pripremu e-testa su prezentacije predavanja (teme 01-05) i udžbenik Multimedija
- primeri praktičnih zadataka dati su na stranici predmeta - vežbe, tema 05.