Nenad Ristic
Termin polaganja I kolokvijum
napisao/la Nenad Ristić - četvrtak, 29. mart 2018., 13:55
 

Obavještavaju se studenti da će se polaganje teorijskog dela prvog kolokvijuma održati u terminu predavanja 04.04.2018. Praktični deo prvog kolokvijuma će se održati u terminu vežbi 13.04.2018