Slika Igor Drinić
Treći kolokvijum, 11. 4.
napisao/la Igor Drinić - sreda, 28. mart 2018., 12:55
 

Kolokvijum će se održati 11. 4. u amf. 4, sa početkom u 10h.

Probni kolokvijum, sa ponavljanjem gradiva za kol. će se održati 4. 4.

 

Nastavne jedinice koje će biti na kolokvijumu su:

- Pasiv

- Modalni glagoli

- opisivanje opreme

- vokabular iz pređenih lekcija