Slika Gordana Nikić
Prvi kolokvijum
napisao/la Gordana Nikić - sreda, 28. mart 2018., 10:56
 

Drage kolege,

za prvi kolokvijum pripremate gradivo sa prezentacija i tekstova, tamo gde stoji predavanja, I kolokvijum. Pijažea i Vigotskog učite iz knjige.

Test će biti u elektronskoj formi sledeće srede 4.04.

Panirajte da tog dana imate kolokvijum i da ostanete  na predavanjima, radimo nadoknadu.