Slika Jelena Manojlovic
Rezultati predispitnih aktivnosti
napisao/la Jelena Manojlovic - subota, 22. decembar 2018., 12:09
 
R.b. Br. Indeksa Prezime i ime K1 K2 P/S/A Završni ispit Ukupno poena Ocjena
1 2014/310200 Draškić Milan 0
2 2015/310247 Aničić Stefan 0
3 2016/310107 Petrić Mitra 0
4 2017/310019 Mićić Dragan 20 21 5 46
5 2017/310026 Golić Vedran 25 26 10 61
6 2017/310035 Kulišić Mirjana 0
7 2017/310042 Ivković Aleksandar 0
8 2017/310057 Pantić Žiko 0
9 2017/310061 Jelisić Jovica 0
10 2017/310090 Kuranović Dženan 0
11 2017/310100 Mustafagić Aldijana 22 22 7 51
12 2017/310116 Mihajlović Vedrana 20 3 23
13 2017/310128 Stanojević Marija 19 3 22
14 2017/310137 Stević Dragana 24 18 3 45
15 2017/310144 Lackanović Božidar 3 3
16 2017/310159 Tutundžić Zlatan 27 24 7 58
17 2017/310163 Mitrović Gordana 0
18 2017/310171 Đukić Gorana 23 23
19 2017/310185 Šakotić Valentina 18 17 35
20 2017/310192 Stojkić Anabela 0
21 2017/310205 Latinović Mile 0
22 2017/310074 Janković Lidija 20 20 8 48
23 2017/310088 Barbulić Jovica 23 22 5 50
24 2017/330027 Bojić Suad 26 21 47
25 2017/320012 Đurđević Milijana 17 26 43
26 2017/320096 Todorović Marijana 22 22
27 2017/320027 Vukić Ilinka 19 19
28 2017/320106 Zagorka Nikolić 30 30

(Uredio/la Sandra Pajić Šavija - izvorno objavljeno utorak, 16. januar 2018., 12:44)