Slika Jelena Manojlovic
Rezultati popravnog II kolokvijuma, 11.01.2018.
napisao/la Jelena Manojlovic - ponedeljak, 15. januar 2018., 16:58
 
R.b. Br. Indeksa Prezime i ime Bodovi
1 110353/16 Mustafagić Dijana 28
2 110392/17 Nikola Grujanić 27
3 120028/17 Jelena Marjanović 24
4 110371/17 Danijela Vlačić 15
5 110112/17 Dragana Maksimović 12
Studenti koji su ostvarili od 11-16 bodova su uslovno položili kolokvijum.