Slika Jelena Manojlovic
Popravni I kolokvijuma, rađen 11.01.2018.
napisao/la Jelena Manojlovic - ponedeljak, 15. januar 2018., 16:45
 
R.b. Br. Indeksa Prezime i ime Bodovi
1 310128/17 Marija Stanojević 12
Studenti koji su ostvarili od 11-16 bodova su uslovno položili kolokvijum.