Nenad Ristic
Rezultati nakon polaganja II kolokvijuma
napisao/la Nenad Ristić - četvrtak, 28. decembar 2017., 15:59
 
презиме име индекс I К II К
Пезић Шемсудин 2015210025 30 30
Гајић Биљана 2015210060 30 30
Јанковић Бобан 2015210127 28 30
Благојевић Цицан 2015210143 30 25
Ђокић Саша 2015210158 30 30
Лазаревић Немања 2015210191 30 30
Чупић Илија 2015210278 30 30
Шекеровић Николај 2015210284 30 30
Јовановић Сунчица 2015210324 28 30
Гајић Сретко 2015210376 30 30