Slika Jelena Manojlovic
Rezultati I kolokvijuma, 21.12.2017.
napisao/la Jelena Manojlovic - utorak, 26. decembar 2017., 14:58
 
R.b. Br. Indeksa Prezime i ime Bodovi
1 310137/17 Dragana Stević 24
2 310185/17 Valentina Šakotić 18
3 310171/17 Gorana Đukić 14
Studenti koji su ostvarili od 11-16 bodova su uslovno položili kolokvijum.