Slika Tijana Dabić
Kolokvijum I
napisao/la Tijana Dabić - ponedeljak, 9. april 2012., 16:01
 

Obaveštenje u vezi sa bodovanjem kolokvijuma

 

Studenti koji imaju od

  1. 0-10 bodova: NISU POLOŽILI KOLOKVIJUM.
  2. 11-16 bodova: USLOVNO POLOŽILI KOLOKVIJUM.

Mogu usmeno odgovarati da bi podigli bodove na 17 ili mogu raditi popravni kolokvijum. Termin usmene dopune i popravnog kolokvijuma ce biti zakazan nakon završetka II kolokvijuma.

  1. 17-30 bodova: POLOŽILI KOLOKVIJUM.

 

prof. Tijana Dabić