Slika Vladislav Miškovic
Kolokvijum 2 2017-2018
napisao/la Vladislav Miškovic - nedelja, 17. decembar 2017., 19:47
 

Kolokvijum 2 iz predmeta Projektovanje informacionih sistema održaće se u sredu 20.12.2017. godine od 10,00 časova.
Kolokvijum se sastoji iz teorijskog e-testa (15 bodova) i izrade praktičnog zadatka na kolokvijumu (15 bodova) .

Teorijski e-test će se održati od 10,00 do 10,30.
U isto vreme se može raditi i e-test kolokvijuma 1 (prvi put ili kao popravni kolokvijum).
Praktični zadatak za kolkvijum 2 (UML dijagram) radiće se od 10,30 do 11,30.

Od 11,30 do 12,30 radiće se praktični zadatak za kolokvijum 2, prvi put ili kao popravni kolokvijuma 1.

Od 13,00 do 14,30 održaće se readovna nastava po planu.

Napomene:

1) Priprema teorijskog e-testa vrši se na osnovu prezentacija PREDAVANJA za teme 07-11 i dopunske literature, a mogu se koristiti i okvirna pitanja za proveru.

2) Priprema za izradu praktičnog zadatka za kolokvijum 2 vrši se na osnovu materijala prezentacija VEŽBI za teme 07-11, koje sadrže rešene primere zadataka po temama, kao i  primera kolokvijuma 2 (u sistemu Visual Studio).