.
Rezultati
napisao/la Marijana Prodanović - utorak, 21. novembar 2017., 14:50
 

Dragi svi,

U nastavku se nalaze rezultati ostvareni u okviru prvog kolokvijuma.

Sve vas mnogo pozdravljam,

MMP

1. Lukić Stefan                 26

2. Jenjić Svetlana            25

3. Jovanović Luka           18

4. Spahić Narcisa            12/F

5. Vasilić Smiljana          17

6. Nikolić Ana                  20

7. Jovanović Risto           20

8. Rakić Nataša                17

9. Todorović Jelena        15

10. Grujučić Radenko     27

11. Đurić Goran                25