Slika Jelena Manojlovic
Rezultati I kolokvijuma, 9.11.2017.
napisao/la Jelena Manojlovic - utorak, 14. novembar 2017., 15:12
 
PRAVNI FAKULTET
Naziv predmeta: Pravna teorija
Akdemska godina 2017/18, I kolokvijum, rađen 9.11.2017.
R.b. Br. Indeksa Prezime i ime Bodovi
1 310026/17 Golić Vedran NP
2 310088/17 Barbulić Jovica NP
3 310159/17 Tutundžić Zlatan NP
4 310019/17 Mićić Dragan NP
5 310128/17 Stanojević Marija NP
6 310047/17 Janković Lidija NP
7 310100/17 Mustafagić Aldijana NP
8 310144/17 Lackanović Božidar NP
9 310116/17 Mihajlović Vedrana NP

 

Studenti koji su ostvarili od 11-16 bodova su uslovno položili ispit i oni mogu pristupiti kolokvijumu 18.11.2017.
Studenti koji imaju oznaku NP nisu položili kolokvijum i mogu pristupiti kolokvijumu 18.11.2017.