Slika Jelena Manojlovic
Rezultati I kolokvijuma, 9.11.2017.
napisao/la Jelena Manojlovic - utorak, 14. novembar 2017., 15:08
 
FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU
Naziv predmeta: Pravo
Akdemska godina 2017/18, I kolokvijum, rađen 9.11.2017.
R.b. Br. Indeksa Prezime i ime Bodovi
1 110080/17 Jelena Stevanović 15
2 110203/17 Amra Handalić NP
3 110392/17 Nikola Grujanić NP
4 110183/17 Željko Dragićević NP
5 110112/17 Dragana Maksimović NP
6 110371/17 Danijela Vlaćić NP
7 110417/17 Predrag Jerinić NP
8 110165/17 Mirjana Tanasić NP
Studenti koji su ostvarili od 11-16 bodova su uslovno položili ispit i oni mogu pristupiti kolokvijumu 18.11.2017.
Studenti koji imaju oznaku NP nisu položili kolokvijum i mogu pristupiti kolokvijumu 18.11.2017.