Slika Olivera Stevanović
Temin prvog kolokvijuma 2017/2018.
napisao/la Olivera Stevanović - nedelja, 5. novembar 2017., 14:09
 

Prvi kolokvijum biće održan u četvrtak, 09.11.2017. u 13,30 h.

Temin za studente koji su zaposleni: četvrtak 09.11.2017. u 17 h.