Slika Nataša Simeunović
Zbirni pregled poena ostvarenih kroz predispitne obaveze
napisao/la Nataša Simeunović - četvrtak, 8. jun 2017., 15:15
 
Zbirni pregled poena ostvarenih kroz predispitne obavezeFPE I godina, Poslovna ekonomija

RB prezime ime indeks I kol II kol P A/S Ukupno
1 Lukić Irena 2014/110118 0
2 Radikić Dejan 2014/110141 0
3 Poluga Marko 2016/110018 0
4 Brkić Halid 2016/110025 0
5 Arnautović Jusuf 2016/110039 0
6 Pejčinović Filip 2016/110041 23 17 3 2 45
7 Krstić Bojan 2016/110087 18 0 1 19
8 Čokić Nusreta 2016/110115 20 27 47
9 Hanušić Hazim 2016/110158 0
10 Mešić Zlatko 2016/110162 0
11 Ristić Nikola 2016/110189 0
12 Ivković Nataša 2016/110191 0
13 Đurović Živana 2016/110209 27 27 4 5 63
14 Jović Milana 2016/110213 28 28 5 5 66
15 Aćimić Luka 2016/110221 17 4 4 25
16 Gajić Đulija 2016/110245 0
17 Jahić Riad 2016/110266 24 0 2 3 29
18 Bešić Edmir 2016/110297 0
19 Mršić Rade 2016/110311 0
20 Mustafagić Dijana 2016/110353 25 0 2 2 29
21 Hodžić Edis 2016/110369 21 21 42
22 Marković Daniela 2016/110376 0
23 Ramić Đana 2016/110395 25 24 49
24 Berberovič - Gagro Dragana 2016/110416 21 27 48
25 Krstić Julijana 2016/110492 0
26 Nikolić Markica 2016/110503 0
27 Trbić Mladen 2016/110519 0
28 Šurbat Danilo 2016/110526 0
29 Jovanović Jelena 2015/110023 18 21 2 1 42
30 Krstić Jela 2015/110317 0 0 3 3 6