Slika Gordana Nikić
Pomeranje termina za kolokvijum
napisao/la Gordana Nikić - sreda, 5. april 2017., 12:57
 

Na molbu studenata Filološkog fakulteta prvi kolokvijum iz Psihologije biće 19. 04 nakon predavanja.

Ovo se odnosi smo na studente anglistike. Sve ostale grupe polažu 12. 04.

Doc. dr Gordana Nikić