Slika Gordana Nikić
Materijali za kolokvijum
napisao/la Gordana Nikić - petak, 31. mart 2017., 11:22
 

Sva pitanja za kolokvijum biće sa pet prezentacija i pet tekstova koje smo

obrađivali na predavanjima (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, inteligencija i pojam i predmet psihologije kao nauke.).

Čitajte pažljivo i detaljno. Oni koji redovno dolaze na predavanja znaju da sve što objašnjavam postavljam kao prezentaciju i tekst ( tako se skraćuje vreme učenja za 50%)

Prezentacije sa vežbi sa sada zanemarite.

Vidimo se na kolokvijumu!

Gordana Nikić