Slika Gordana Nikić
Projektni zadatak
napisao/la Gordana Nikić - sreda, 8. mart 2017., 15:03
 

Drage kolege,

na ovom kursu dobijate 5 poena na dolaske i 5 poena za aktivnost.

Da biste uradili projektni zadatak potrebno je da izaberete psiholosku temu i da pripremite za izlaganje (u grupi od 2-3 ili samostalno). Na odbranjenu temu dobijate maksimalno 5 poena a na seminarski rad 3.

Molim vas da se prijavite  za naredne četiri nedelje. Prijave pravite putem meila, tako što za sebe i članove svog tima pošaljete podatke, broj indeks i naziv teme, kao i datum kada branite. Srećno! Evo i tema:

Mobing na poslu.  Ko su moberi? Agresivno ponašanje i posledice agresivnog ponašanja Asertivnost. Sticanje i razvijanje samopouzdanja. Veštine rešavanja konflikata na poslu. Razlika između racionalne i emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencija u poslu. Emocionalna inteligencija u liderstvu. Odlike disonantnih i rezonantnih lidera (prema knjizi Danijela Golemana i saradnika – Emocionalna inteligencija u liderstvu). Asertivno upućivanje kritike.