Slika Gordana Nikić
Bodovi za projektni zadatak
napisao/la Gordana Nikić - sreda, 8. mart 2017., 13:25
 

Drage kolege,

na ovom kursu dobijate 5 poena na dolaske i 5 poena za aktivnost. Da biste uradili projektni zadatak potrebno je da izaberete psiholosku temu (možete i po slobodnom izboru) i da se pripremite za izlaganje(u grupi od 2-3 ili samostalno).  Na odbranjenu temu dobijate maksimalno 5 poena a na semianrski rad 3.

Molim vas da se prijavite za naredne 4 nedelje. Prijave šaljete putem meila tako što za sebe i svoje kolege šaljete ime prezime, broj indeksa i naziv teme kao i datum kada je izlažete (u terminima vežbi). Teme su u prilogu.