Slika Gordana Nikić
Dobro došli na kurs iz Psihologije!
napisao/la Gordana Nikić - sreda, 1. mart 2017., 19:57
 

Drage kolege,

dobro došli na kurs iz Psihologije!

Pripremajte se za prvi kolokvijum. Pogledajte teme u silabusu.

Dobili ste predviđenu literaturu. Moj predlog je da pripremate gradivo sa tekstova koji će biti postavljeni na stranici predmeta.

Vaš predavač

Doc dr. Gordana Nikić