FNS
Rezultati predispitnih aktivnosti, školska 2016/2017.
napisao/la Siniša Janković - petak, 13. januar 2017., 15:25
 
R.b. Broj indeksa Prezime i ime K1 K2 P/S/A Ukupno poena Predložena ocjena
1 2015/110150 Ristić Sanja 30 30 10 70 7
2 2015/110052 Madžarević Jovana 25 29 10 64 7
3 2015/110109 Panajotović Ivana 27 24 10 61 7
4 2015/110372 Lazić Suzana 27 22 10 59 6
5 2014/120051 Simić Dragana 24 23 10 57 6
6 2015/110075 Pavlović Jelena 25 21 10 56 6
7 2015/110113 Bodirogić Snežana 27 23 1 51 6
8 2015/110023 Jovanović Jelena 20 21 10 51 6
9 2015/110215 Fazlić Jasmin 22 21 5 48
10 2015/110236 Lukić Miroslav 18 20 10 48
11 2015/110132 Perić Dragoljub 22 19 2 43
12 2016/120030 Jefić Jelena 19 19 1 39
13 2016/120053 Đorđević Aleksandar 17 17 5 39
14 2015/110317 Krstić Jela 17 17 2 36
15 2015/110204 Ibrišimović Salko 18 17 35
16 2015/110145 Žižak Tea 17 17 34
17 2016/120048 Cvijetinović Rade 22 2 24
18 2015/110270 Milivojević Ivana 22 22
19 2016/120076 Dikić Jovana 17 3 20
20 2016/120069 Gojković Svetlana 17 3 20
21 2014/110333 Despotović Dijana 20 20
22 2015/110034 Jemendžić Eldina 13 13








Studenti koji su položili prvi kolokvijum (ostvarili 17 poena i više), za završni ispit pripremaju pitanja iz II i III dijela. Studenti koji su položili drugi kolokvijum (ostvarili 17 poena i više) za završni dio ispita pripremaju pitanja iz I i III dijela. Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum za završni ispit pripremaju cjelokupno gradivo obuhvaćeno pitanjima I, II i III dijela. Studenti koji su po osnovu predispitnih obaveza stekli pravo na upis ocjene (ostvarli 51 i više poena), mogu da odgovaraju za veću ocjenu i za završni ispit pripremaju pitanja iz III dijela.