FNS
Rezultati II kolokvijuma, 15.12.2016.
napisao/la Siniša Janković - ponedeljak, 19. decembar 2016., 10:44
 

R.b.

Indeks

Ime

Prezime

Poena

Status

1

2015110150

Sanja

Risitić

30

Položila

2

2015110052

Jovana

Madžarević

29

Položila

3

2015110109

Ivana

Panajotović

23

Položila

4

2014120051

Dragana

Simić

23

Položila

5

2015110113

Snežana

Bodirogić

23

Položila

6

2015110372

Suzana

Lazić

22

Položila

7

2015110270

Ivana

Milivojević

22

Položila

8

2015110075

Jelena

Pavlović

21

Položila

9

2015110023

Jelena

Jovanović

21

Položila

10

2015110215

Jasmin

Fazlić

21

Položio

11

2015110236

Miroslav

Lukić

20

Položio

12

2016120030

Jelena

Jefić

19

Položila

13

2015110145

Tea

Žižak

17

Položila

14

2015110204

Salko

Ibrišimović

17

Položio

15

2016120069

Svetlana

Gojković

15

Uslovno položila

16

2016120072

Jovana

Dikić

13

Uslovno položila

17

2016120053

Aleksandar

Đorđević

13

Uslovno položio

18

2015110317

Jela

Krstić

12

Uslovno položila

19

2015110340

Kabil

Aljić

10

Nije položio

Studenti koji su uslovno položili kolokvijum pozivaju se na usmenu provjeru znanja u četvrtak, 22.12.2016. u 11:00 časova (kabinet profesora, I sprat).