Slika Vladislav Miškovic
Kolokvijum 2 2016/2017
napisao/la Vladislav Miškovic - subota, 10. decembar 2016., 13:21
 

Kolokvijum 2 iz predmeta Projektovanje informacionih sistema održaće se u sredu 14.12.2016. godine od 11,30 časova.
Kolokvijum se sastoji iz teorijskog e-testa (15 bodova) i izrade praktičnog zadatka na kolokvijumu (15 bodova) .

Teorijski e-test će se održati od 11,30 do 12,00.
U isto vreme se može raditi i e-test kolokvijuma 1 (prvi put ili kao popravni kolokvijum).
Praktični zadatak za kolkvijum 2 (UML dijagram) radiće se od 12,00 do 12,45.

Od 13,00 do 13,45 radiće se praktični zadatak za kolokvijum 1, prvi put ili kao popravni kolokvijuma 1.

Od 14,00 do 16,00 održaće se readovna nastava po planu.

Napomene:

1) Priprema e-testa vrši se na osnovu prezentacija PREDAVANJA za teme 06-10 i dopunske literature, a mogu se koristiti i okvirna pitanja za proveru.

2) Priprema za izradu praktičnog zadatka za kolokvijum 2 vrši se na osnovu materijala prezentacija VEŽBI za teme 07-09, koje sadrže rešene primere zadataka po temama, kao i  primera kolokvijuma 2 (tema 12, zadaci i rešenja u sistemu Visual Studio).

3) Ažurirani su i zadaci za pripremu kolokvijuma 1 rešenim primerima u sistemu Visual Studio.