Slika Dejan Nikolić
Rezultati I kolokvijuma
napisao/la Dejan Nikolić - nedelja, 13. novembar 2016., 00:13
 
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Osnove računarske tehnike
Red. br. Prezime i ime studenta Broj indeksa Studijski program Broj bodova Status
Fajlovi i folderi Word Ukupno
1. Đurović Živana 2016/110209 Poslovna ekonomija 10 20 30 Položila
2. Jović Milana 2016/110213 Poslovna ekonomija 10 20 30 Položila
3. Ristić Nikola 2016/110189 Poslovna ekonomija 10 19 29 Položio
4. Pejčinović Filip 2016/110041 Poslovna ekonomija 9 19 28 Položio
5. Ivković Nataša 2016/110191 Poslovna ekonomija 10 18 28 Položila
6. Jahić Riad 2016/110266 Poslovna ekonomija 8 17 25 Položio
7. Krstić Bojan 2016/110087 Poslovna ekonomija 10 14 24 Položio
8. Aćimić Luka 2016/110221 Poslovna ekonomija 10 14 24 Položio
9. Marković Daniela 2016/110376 Poslovna ekonomija 3 12 15 Nije položila
10. Ramić Đana 2016/110395 Poslovna ekonomija 6 7 13 Nije položila
11. Berberović Gagro Dragana 2016/110416 Poslovna ekonomija 6 7 13 Nije položila
12. Mršić Rade 2016/110311 Poslovna ekonomija 4 0 4 Nije položio