FNS
Rezultati I kolokvijuma, 10.11.2016.
napisao/la Siniša Janković - četvrtak, 10. novembar 2016., 12:32
 

R.b.

Indeks

Ime

Prezime

Poena

Status

1.

2015110150

Sanja

Ristić

30

Položila

2.

2015110113

Snežana

Bodirogić

27

Položila

3.

2015110109

Ivana

Panajotović

27

Položila

4.

2015110372

Suzana

Lazić

27

Položila

5.

2015110052

Jovana

Madžarević

25

Položila

6.

2015110075

Jelena

Pavlović

25

Položila

7.

2014120051

Dragana

Simić

24

Položila

8.

2015110215

Jasmin

Fazlić

22

Položio

9.

2016120048

Rade

Cvijetinović

22

Položio

10.

2016120030

Jelena

Jefić

19

Položila

11.

2015110023

Jelena

Jovanović

19

Položila

12.

2015110236

Miroslav

Lukić

18

Položio

13.

2015110317

Jela

Krstić

16

Uslovno položila

14.

2015110034

Eldina

Jemendžić

13

Uslovno položila

15.

2015110047

Irma

Deliomerović

10

Nije položila

16.

2015110301

Daniel

Marković

10

Nije položio

Studenti koji su uslovno položili I kolokvijum pozivaju se na usmenu provjeru znanja u četvrtak, 17.11.2016. u 11:00 časova (A5).