Slika Vladislav Miškovic
Kolokvijum 1 2016/2017
napisao/la Vladislav Miškovic - četvrtak, 3. novembar 2016., 01:18
 

Kolokvijum 1 iz predmeta Projektovanje informacionih sistema održaće se u sredu 09.11.2016. godine od 11,30 časova.
Kolokvijum se sastoji iz teorijskog e-testa (15 bodova), izrade praktičnog zadatka na kolokvijumu (10 bodova) i predaje Projektnog zahteva za izradu zadanog informacionog sistema (5 bodova).

Teorijski e-test će se održati od 11,30 do 11,45.
Praktični zadatak (UML dijagram) će se raditi od 12,00 do 12,45.
Od 13,00 će se održati redovna nastava po planu.

Napomene:
1) Priprema e-testa vrši se na osnovu prezentacija PREDAVANJA za teme 01-05 i dopunske literature, a mogu se koristiti i okvirna pitanja za proveru.
2) Priprema praktičnog zadatka vrši se na osnovu materijala prezentacija VEŽBI za teme 01-05, koje sadrže rešene primere zadataka po temama i rešeni primer prvog kolokvijuma.
3) Projektni zahtev za izradu zadanog informacionog sistema radi se samostalno u obliku MS Word dokumenta i šalje e-mailom radi ocenjivanja i uključivanja u rezultat prvog kolokvijuma. Teme projektnih zadataka date su u spisku na stranici predmeta po brojevim indeksa.