Slika Nataša Simeunović
Zbirni pregled poena ostvarenih kroz predispitne obaveze
napisao/la Nataša Simeunović - sreda, 15. jun 2016., 13:14
 
Zbirni pregled poena ostvarenih kroz predispitne obaveze iz predmeta Računovodstvo
FPE I godina

RB prezime ime indeks I kol II kol P A/S
1 Oštraković Selma 2015/110010
2 Jovanović Jelena 2015/110023 18 0 2 1
3 Jemendžić Eldina 2015/110034 29 3 2
4 Deliomerović Irma 2015/110047 19 3 2
5 Madžarević Jovana 2015/110052 30 29 5 5
6 Mulabdić Irma 2015/110068
7 Pavlović Jelena 2015/110075 27 24 5 4
8 Kukić Senaid 2015/110081
9 Vuković Nikolina 2015/110099
10 Panajotović Ivana 2015/110109 17 21 5 5
11 Bodirogić Snežana 2015/110113 30 29 4 3
12 Petrić Milica 2015/110121
13 Perić Dragolјub 2015/110132 3 3
14 Žižak Tea 2015/110145 0 0
15 Ristić Sanja 2015/110150 30 30 5 5
16 Krajišnik Tamara 2015/110166
17 Nukić Mirsada 2015/110178
18 Azabagić Belma 2015/110184
19 Komlenović Magdalena 2015/110197
20 Ibrišimović Salko 2015/110204 20 17 2 2
21 Fazlić Jasmin 2015/110215 0 0
22 Radovanović Krstomir 2015/110227
23 Lukić Miroslav 2015/110236 23 uslov 5 5
24 Mićić Slobodan 2015/110243
25 Stojković Dino 2015/110258
26 Vejzović Mirnes 2015/110262
27 Milivojević Ivana 2015/110270
28 Mehić Jasmin 2015/110289
29 Milović Marijana 2015/110291
30 Marković Daniel 2015/110301
31 Krstić Jela 2015/110317 0 0 3 3
32 Makić Samra 2015/110329
33 Alić Almir 2015/110338
34 Alјić Kabil 2015/110340 0
35 Majstorović Aleksandar 2015/110355
36 Simić Nevena 2015/110364
37 Lazić Suzana 2015/110372 28 27 3 3
38 Suljkić Amela 2015/110386 0
39 Kovačević Adis 2015/120086 0