Slika Nataša Simeunović
Rezultati ispita od 09.02.2016. godine
napisao/la Nataša Simeunović - petak, 12. februar 2016., 15:35
 
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo rađenog 09.02.2016. godine









Fakultet za poslovnu ekonomiju




I godina






R.B Indeks Ime Prezime I kol II kol P A/S Ukupno
1 2014110442 Aleksandar Ivković 25 20 45
2 2015130046 Nataša Mišić 26 19 45