Slika Olivera Stevanović
Rezultati u predroku
napisao/la Olivera Stevanović - ponedeljak, 28. decembar 2015., 20:43
 

Studenti koji nisu zadovoljni rezultatima kolokvijuma i završnog ispita mogu popraviti rezultate na ispitu u januarsko - fubruarskom roku.