Slika Vladislav Miškovic
Rezultati kolokvijuma 1 2015-2016 (teorijski i praktični deo)
napisao/la Vladislav Miškovic - četvrtak, 26. novembar 2015., 17:09
 

U priligu su rezultati kolokvijuma 1 iz predmeta Multimedija (teorijski test i praktični zadatak).