Slika Nataša Simeunović
Zbirni rezultati ostvarenih predispitnih obaveza
napisao/la Nataša Simeunović - četvrtak, 11. jun 2015., 11:04
 
Zbirni rezultati ostvarenih predispitnih obaveza iz predmeta Računovodstvo


Fakultet za poslovnu ekonomiju

I godinaR.B Indeks Ime Prezime I kol II kol P A/S Završni Ukupno
1 2013110315 Senad Hodžić 0
2 2014110016 Nedim Čivić 0
3 2014110028 Edvin Sinanović 0
4 2014110037 Radivojka Janković 29 28 5 5 67
5 2014110044 Jasminka Stjepanović 28 29 3 3 63
6 2014110059 Ivana Maksimović 18 uslovno 3 2
7 2014110071 Ibrahim Zulić 0
8 2014110085 Elvir Mujčinović 0
9 2014110092 Adila Mulasalihović 0 2 2 4
10 2014110102 Mladenka Todić 24 29 5 5 63
11 2014110125 Nikolija Slišković 0
12 2014110139 Dženana Čajić 0
13 2014110160 Risto Kundačina 22 1 23
14 2014110173 Mladen Lazić 23 0 2 25
15 2014110187 Hasna Begić 0
16 2014110207 Klaudija Milić 1 1
17 2014110211 Anel Peljto 0
18 2014110224 Erna Sakić 0
19 2014110230 Jovan Ilić 23 2 25
20 2014110253 Marija Stanimirović 0
21 2014110269 Radana Ostojić 0
22 2014110276 Jovana Pajić 17 3 3 23
23 2014110282 Vedran Alidžić 0
24 2014110314 Amir Ćoralić 0
25 2014110322 Darko Milovanović 0
26 2014110333 Dijana Despotović 0
27 2014110346 Maja Plavić uslovno 2
28 2014110351 Amela Mujić 0 0 3 3 6
29 2014110367 Milijana Jović 0
30 2014110379 Biljana Gnjatić 29 29 5 5 68
31 2014110380 Strahinja Milić 29 30 5 5 69
32 2014110398 Miloš Kolaković 0
33 2014110419 Asmir Mahmutović uslovno
34 2014110442 Aleksandar Ivković 0