Slika Darija Lunić
USMENI- ZAVRŠNI DIO ISPITA
napisao/la Darija Lunić - sreda, 10. jun 2015., 12:32
 

Teme za zavrsni - usmeni dio ispita su

1. LA MIA FAMIGLIA

2. LA MIA CASA

3. IL MIO MIGLIOR AMICO/LA MIA MIGLIOR AMICA

Konverzacija se odvija na jednu od zadatih tema