Slika Saša Adamović
Drugi kolokvijum iz OTIK-a
napisao/la Saša Adamović - četvrtak, 4. maj 2017., 09:52
 

Poštovane kolege,

drugi kolokvijum iz OTIK-a održaće se 15.05.2017. Na kolokvijumu se radi teorija i zadatak u Matlab-u i Simulinku.

Na II kolokvijum polaže se teorijski test i zadatak.

Kolokvijum će sadržati jedan teorijski i jedan praktični deo.

Teorijski deo obuhvata lekcije: 5, 6, 7, 8 i 9.

Praktični deo obuhvata linearne blokovske kodove za ispravljanje grešaka (Matlab, Simulink, rad na papiru).