Slika Miloš Dobrojević
Okvirne teme za diplomski rad
napisao/la Miloš Dobrojević - sreda, 13. maj 2015., 21:59
 

Okvirne teme za diplomski rad:

 1. Sistemi za upravljanje sadržajem (Content Management Systems, CMS). Poređenje i kriterijumi za izbor.
 2. Brzi razvoj web aplikacija pomoću popularnih platformi (PHP, JavaScript & CSS frameworks) na zadatom primeru: Zend, CakePHP, YII, CodeIgniter, jQuery, Google Toolkit, Prototype, Dojo, Bootstrap, ...
 3. Izrada web sajta ili web portala pomoću CMS sistema (WordPress, Joomla, Drupal, ...) na zadatu temu.
 4. Modifikacija različitih softverskih rešenja (CMS, eCommerce, ...).
 5. Formiranje, menadžment i održavanje društvene mreže.
 6. Formiranje i održavanje online sistema za korisničku podršku.
 7. Integracija različitih web aplikacija u jedinstvenu funkcionalnu celinu.
 8. Optimizacija za pretraživače (Search Engine Optimization, SEO).
 9. Izrada i/ili implementacija CAPTCHA sistema.
 10. WYSIWYG editori.
 11. Softver kao usluga (Software as a Service, SaaS).
 12. Web aplikacije u odnosu na desktop aplikacije. Integracija u jedinstveni sistem.
 13. Hosting web aplikacije: tipovi, karakteristike i izbor prema konkretnim potrebama.
 14. Automatizacija održavanja web aplikacije pomoću CRON tabova.
 15. Responsive design. Jedna web aplikacija na više platformi (desktop, tablet, smartphone).
 16. JavaScript. Dinamički korisnički interfejs.
 17. Praćenje, analiza i optimizacija parametara web sajta, portala ili web aplikacije.
 18. Google Analytics. Primena analitičkih alata za poboljšanje performansi u funkciji željenog cilja.
 19. Ajax. Unapređenje korisničkog iskustva primenom asihronog JavaScripta i XML-a