Slika Ljiljana Dragić
Januarsko-februarski ispitni rok 2015.
napisao/la Ljiljana Dragić - utorak, 24. februar 2015., 10:01
 

Engleski jezik 1:

I termin: Pismeno polaganje će se održati 26.1.2015. (ponedjeljak) u 13:30., u amfiteatru br.1. (Studenti koji nisu položili kolokvijume,  polažu prvi i drugi kolokvijum, kao i oni studenti koji nisu imali priliku da izađu na neki od kolokvijuma).

P.S. Studenti koji smatraju da su se bolje spremili u ovom roku, imaju priliku da izaberu jedan termin u januarsko-februarskom roku i pokušaju popraviti poene kroz kolokvijume, a izuzetno, u narednim terminima, mi se mogu obratiti mejlom oko dogovora. ) (lily7121977@gmail.com)

Usmeno polaganje: Polaganje studenata Fakulteta poslovne informatike u srijedu 28.1.2015. godine u 9h-11h, u amfiteatru br.4. Studenti  Fakulteta za poslovnu ekonomiju kao i studenti Pravnog fakulteta polažu od 11:30.

Engleski jezik 2:

I termin: Engleski jezik 2 (sve grupe)-usmeno polaganje, 26.1.2015. u 14:30.

 

II termin: Pismeno polaganje će se održati 26.2.2015. (četvrtak) u 13:30., u amfiteatru br.1. (Studenti koji nisu položili kolokvijume, polažu prvi i drugi kolokvijum, kao i oni studenti koji nisu imali priliku da izađu na neki od kolokvijuma). Istog dana, studenti Pravnog fakulteta polažu od 15:30. usmeni dio ispita.

Usmeno polaganje: Polaganje studenata Fakulteta poslovne informatike u 27.2.015. godine (petak) u 13h, u amfiteatru br.4. Studenti  Fakulteta za poslovnu ekonomiju polažu od 15h.

Engleski jezik 2:

II termin: Engleski jezik 2 (sve grupe)-usmeno polaganje u 14:30, 26.2.2015. godine.