Slika Tijana Dabić
Termin II kolokvijuma
napisao/la Tijana Dabić - sreda, 3. decembar 2014., 13:41
 

II kolokvijum ce se održati 10.12.2014. u dva termina.

u 09.00 Fakultet za poslovnu ekonomiju (smer finansije i bankarstvo 180 i 240) i Pravni fakultet

u 11.00 Svi preostali smerovi sa  Fakulteta za poslovnu ekonomiju i Poslovnog fakulteta (mit 180 i 240 i rir 180 i 240).

Tijana Dabic