Slika Olivera Stevanović
Drugi kolokvijum Kvantitativne metode
napisao/la Olivera Stevanović - utorak, 18. novembar 2014., 14:02
 

Drugi kolokvijum iz Kvantitativnih metoda biće održan 26.12. 2014. u 12h u terminu predavanja.

Popravni prvi i drugi kolokvijum biće održani u januaru, o terminima ćete biti blagovremeno obavešteni.