Slika Olivera Stevanović
Rezultati prvog kolokvijuma iz Kvantitativnih metoda
napisao/la Olivera Stevanović - petak, 14. novembar 2014., 21:59
 

Od ukupno 18 studenata koji su pristupili polaganju kolokvijuma položilo je 12, uslovno 2 i 4 studenata nisu položili prvi kolokvijum. Radove možete pogledati na vježbama.