Slika Ljiljana Dragić
Napomena za studente koji polažu prvi kolokvijum u novembru 2014.godine
napisao/la Ljiljana Dragić - nedelja, 2. novembar 2014., 16:20
 

Dodatne vježbe iz prve tri lekcije se nalaze u folderu, Vježbe, Gradivo za 1.kolokvijum, na stranici predmeta-Engleski jezik 1.