Slika Nataša Simeunović
Rezultati ispita od 24.09.2014.
napisao/la Nataša Simeunović - ponedeljak, 29. septembar 2014., 16:48
 
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo rađenog 24.09.2014. godine


Fakultet za poslovnu ekonomiju 240 ECTS

I godinar.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Ukupno
1 Kostić Sandra 2011/110249 ne 0 0 0
2 Simić Slađan 2012/110062 ne uslovno 0
3 Mićić Violeta 2012/110252 21 uslovno 3 3
4 Stevanović Dušica 2012/110015 ne 0 0 3 0
5 Popović Jelena 2012/110070 ne uslovno 17 4
6 Galijatović Adnan 2012/110281 da 19 0 4 23
7 Fazlić Mersed 2013/120015 17 0 17
Fakultet za poslovnu ekonomiju 180 ECTS

I godinar.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Ukupno
1 Čolić Vanja 2013/410088 da 25 22 47
2 Ilić Goran 2012/410022 ne 17 19 5 41